Z

zv2

Pretvorba pozadkov iz baze žrtve druge vojne v TEI in pretvorba v spletno aplikacijo.